Loading...

Miễn phí giao hàng

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC

Tại Tp. Hồ Chí Minh:

- Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng từ 3 triệu đồng trở lên, đơn hàng dưới 3 triệu phí vận chuyển 300.000 đồng.

- Đơn hàng thanh lý từ 5 triệu đồng trở lên: miễn phí vận chuyển, đơn hàng dưới 5 triệu đồng phí vận chuyển 300.000 đồng

Tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An:

- Miễn phí vận chuyển đối với đơn hàng từ 8 triệu đồng trở lên - dưới 40 km, trên 40 km áp dụng như vùng 1.

- Giảm 50% phí vận chuyển đối với đơn hàng từ 3 triệu đến dưới 8 triệu dựa trên biểu phí

Tất cả các tỉnh thành còn lại:

- Miễn phí vận chuyển với đơn hàng từ 30 triệu (không áp dụng cho các sản phẩm thanh lý)

- Giảm 50% phí vận chuyển với đơn hàng từ 8 triệu – 30 triệu dựa trên biểu phí

Lưu ý: Không áp dụng với các sản phẩm giảm từ 60% trở lên và hàng thanh lý